Autor:

„Oheň svou prudkostí a zlobou rychle ztrácí sílu a zanechává jizev. Proto nevyjadřuji své pocity ohněm, ale vlévám je druhým s jemností vody, protože živel vody vše jednou prostoupí, zaplaví a pohladí.“