O autorovi


SATIRICCA /satyryka/ je nezávislý spisovatel, básník, výtvarník, metalový kytarista, zpěvák, hudební skladatel a producent, duchovní badatel.

Narodil se 11. března 1985

Zamilovaný manžel a hrdý otec

Samouk a zároveň neposlušný student uměleckých škol a designu.

Ve své tvorbě se zabývá tématy lidské přirozenosti a vztahu k vesmíru, duchovní svobody a seberealizace.

Motto: “ Já věřím!“


„Jsem, co jsem.“

Nemám pusu, ale musím křičet, abych odhalil všechna lidská tajemství.

To je pravděpodobně nejvýstižnější popis podstaty mé osobnosti. Ale kdo opravdu jsem? Jsem jen člověk. Tak jsem se narodil. Správná otázka by však měla znít – kdo jsme my? Proč jsme tady? Jaký je účel toho všeho?

Je velmi důležité hledat odpovědi na tyto otázky. Hledání smyslu a účelu v životě je jedním z nejzákladnějších lidských potřeb. Každý z nás má svůj vlastní jedinečný osobní příběh a cestu k objevení pravdy a smyslu života může být různá. Pro někoho je důležitým faktorem náboženství, pro jiného spirituální cesta a pro dalšího zase osobní zkušenosti a poznání. Myslím, že je velmi podstatné si uvědomit, že v každém z nás je nekonečný potenciál a tvořivá síla, kterou můžeme využít k nalezení odpovědí na tyto otázky. Při hledání odpovědí může být užitečné zkoumat vnitřní svět a objevovat hlas vlastní duše. Důležité je však také mít nezdolnou trpělivost a být otevřený novým zážitkům a poznatkům. V konečném důsledku každý z nás musí najít vlastní cestu a odpovědi na tyto otázky zcela sám. Nicméně, výměna myšlenek s ostatními lidmi a nalezení podobně smýšlejících lidí může být velmi užitečné a inspirativní.

V mém příběhu, od doby, kdy jsem poprvé otevřel oči, jsem začal hledat odpovědi na tyto životní tajemství. Hluboko, tvrdohlavě, tiše, uvnitř sebe. Studoval jsem vnější svět z vlastního pohledu a objevil jsem nekonečný svět uvnitř sebe. Našel jsem hlas své duše. A ochutnal tak její nesmrtelnost. Čelil jsem svému vlastnímu egu, které se snažilo skrýt pravdu, pravdu o mém skutečném já. Ale jednoho dne, když jsem se podíval do kosmického zrcadla do své skutečné tváře, pochopil jsem, kdo opravdu jsem. Nejsem člověk, o kterém si ostatní myslí, že jsem. Dokonce ani člověk, o kterém si myslím já sám, že jsem. Uvědomil jsem si, že jsem prostě tím, čím jsem. A že na tom nezáleží, protože mnohem důležitější je neignorovat Dobro, které máme nad námi, respektive uvnitř nás samých.

V mé tvorbě naleznete hledání osudu, naděje, víry a nikdy nekončící hledání pravdy a smyslu naší vlastní, lidské existence. Lidé by mohli říci, že jsem spisovatel, filozof, umělec nebo hudebník. A možná mají pravdu. Kdo ví? Ale především jsem snílek věřící ve Světlo a snažím se dotknout hvězd na obloze. Ve své práci vždy toužím po dalším vzrušujícím dobrodružství, nakrmit tak hladového ducha a dopřát nenasytné mysli.

A teď bych Vám rád položil jednu otázku. Připojíte se ke mně na této věčné cestě?


Nezáleží na tom, kam jdete.
Nezáleží na tom, jak rychle se pohybujete.
Prostě jděte!


„Pouze Bůh zná Boha“

© 2023 SATIRICCA Photography