Autor:

„Aby ses stal slavným, navštěvuj slavná místa, aby ses stal bohatým, obklopuj se bohatstvím, abys získal moc, stýkej se s mocnými. A aby ses stal opravdu šťastným, zapomeň na slávu, vzdej se bohatství a vyhýbej se touze po moci.“