Autor:

„Toužím znovu po strachu ze smrti,
to abych opět pocítil touhu po životě,
ochutnal sladký nektar, který každý den upíjím.
Ale až dojdu ke dnu nádoby, dostanu jiný?“